Amersfoort
bestuur@waterwingebiedamersfoort.nl

Zienswijze op Ontwerp-Omgevingsvisie en MER

Hier kunt u de Zienswijze op Ontwerp-Omgevingsvisie lezen die ingediend is door het bestuur van de Vrienden van het Waterwingebied.

Voor De Hoef-West is een Milieu Effecten Rapport (MER) gemaakt. Voor ons van belang, omdat de gemeente hier een fietspad wil en wij dat ongewenst vonden en vinden. Voor de Verbinding tussen Waterwingebied en de Hoef-West is o.a. daarom een aparte MER gemaakt. Dit is alleen in concept opgemaakt, daarna is het onderdeel geworden van een groter milieurapport. In dat grotere Rapport zijn de conclusies en adviezen overgenomen. Misschien informatief wat de bevindingen waren van het onafhankelijke Bureau dat dit Milieu Rapport voor deze Verbinding heeft onderzocht en opgesteld.


De Zienswijze is een PDF bestand.
Acrobat PDF Reader is hier te downloaden:

.

.

One Response

 1. Hans Dekker says:

  Ik maak mij ernstig zorgen over de plannen voor een verbinding tussen de Hoef en het waterwingebied. Niet alleen zal het de druk op het waterwingebied verhogen en zijn er natuur gerelateerde redenen om geen verbinding extra te bewerkstelligen.

  Op het ogenblik hebben we de nu al de onzalige situatie van fietsers in het waterwingebied en daar heeft de gemeente geen actie op genomen, ondanks meerdere keren een melding gedaan te hebben via meldpunt. Ouderen die slecht ter been zijn, kinderen en wandelaars met honden zijn de kwetsbaren die onrust en stress te verduren hebben en ook ik met anderen ergeren ons aan de fietsers die met regelmaat de voetpaden betreden.

  Een verhoogde druk op het waterwingebied zal de overlast door afval en barbecues verhogen en velen met mij waarderen het waterwingebied als natuurgebied en als rustpunt in onze wijk Liendert-Rustenburg. Het is natuurlijk iedereen vrij om dit park te betreden echter ook beschermde vogelsoorten waaronder o.a. de ijsvogels en de sperwers, maar ook voor tientallen andere vogelsoorten dient een bepaalde rust gewaarborgd te worden.

  PS. Gisteren schreef Wethouder Johnas van Lammeren mij dat er nu een plan bestaat voor een extra fietstunnel ter hoogte van de Plotterweg/ Liendertseweg.

  ik weet niet of u daar al van op de hoogte was ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *