Amersfoort
bestuur@waterwingebiedamersfoort.nl

Bestuur

WaterwingebiedAmersfoort

Het bestuur van de ‘Vrienden van het Waterwingebied’ bestaat uit:

Voorzitter:Roelie Norpvoorzitter@waterwingebiedamersfoort.nl
Secretaris:Kees Quaadgrassecretaris@waterwingebiedamersfoort.nl
Ledenadministratie:Marianne Koster – van Diestledenadministratie@waterwingebiedamersfoort.nl
PR:Astrid de Beurspr@waterwingebiedamersfoort.nl
Leden:vacant
Inschrijving KvK:Amersfoort,  nr. : 32085084
Bankrekeningnummer:NL78 ABNA 054.92.35.175
Website ontwikkeling:Ruud van Veenschoten
Astrid de Beurs
webmaster@waterwingebiedamersfoort.nl
Website onderhoud:Kees Quaadgras
Bert Norp
WaterwingebiedAmersfoort,