Amersfoort
bestuur@waterwingebiedamersfoort.nl

Nieuws

Uitreiking Sint Jorispenning aan Roelie Norp

Afgelopen zaterdag is de Sint Jorispenning uitgereikt aan Roelie Norp. In de PDF het krantenartikel dat in het AD heeft gestaan. Krantenartikel

Vroege vogelwandeling 2024

Na het succes van 2023 willen we weer een vogelwandeling organiseren. Dit keer op 20 april 2024.We willen weer om 7:15 uur bij de skatebaan verzamelen en dan om 7:30 uur vertrekken voor de wandeling. De wandeling wordt dit jaar georganiseerd door IVN-Amersfoort in samenwerking met de de Vrienden van het Waterwingebied.

Zienswijze op Ontwerp-Omgevingsvisie en MER

Hier kunt u de Zienswijze op Ontwerp-Omgevingsvisie lezen die ingediend is door het bestuur van de Vrienden van het Waterwingebied. Voor De Hoef-West is een Milieu Effecten Rapport (MER) gemaakt. Voor ons van belang, omdat de gemeente hier een fietspad wil en wij dat ongewenst vonden en vinden. Voor de Verbinding tussen Waterwingebied en de…
Read more

Vogelwandeling 22 april 2023

Na het succes van 2022 willen we weer een vogelwandeling organiseren. Dit keer op 22 april 2023.We willen weer om 7:00 uur bij de skatebaan verzamelen en dan om 7:30 uur vertrekken voor de wandeling. De wandeling wordt begeleid door onder andere gidsen van het IVN-Amersfoort en Sovon.

Contributie 2023

Contributie 2023 Mocht u het vergeten zijn, dan vragen we u om binnenkort uw contributie 2023 te betalen. Het bankrekeningnummer is: NL78 ABNA 054.92.35.175 (t.n.v. Vrienden van Het Waterwingebied).De contributie bedraagt € 5,00 (minimaal). 

Vogelwandeling groot succes

Vogelwandeling groot succes. De vogelwandeling door het Amersfoortse Waterwingebied, zaterdag 23 april, was wat de organiserende Vereniging Vrienden van het Waterwingebied betreft een groot succes. Ruim veertig mensen hadden de moeite genomen zich al om 7.15 uur bij de skatebaan te verzamelen. Na enige informatie over het hoe en waarom van vogelzang aan te hebben gehoord ging…
Read more

Contributie 2022

Contributie 2022 Mocht u het vergeten zijn, dan vragen we u om binnenkort uw contributie 2022 te betalen. Het bankrekeningnummer is: NL78 ABNA 054.92.35.175 (t.n.v. Vrienden van Het Waterwingebied).De contributie bedraagt € 5,00 (minimaal). 

Meldpunt woonomgeving

Soms bereiken ons opmerkingen of klachten over het onderhoud in Het Waterwingebied.De Vrienden van Het Waterwingebied hebben geen aansturende rol voor wat betreft het onderhoud.Het juiste adres voor zo’n melding is het Meldpunt Woonomgeving van de Gemeente Amersfoort.Het meldingenformulier bereikt u door onderstaande link aan te klikken:  https://formulier.amersfoort.nl/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/scMeldingOpenbareRuimtePV.aspx/fMeldingOpenbareRuimtePV Heeft u bijzondere planten of dieren waargenomen, dan vinden…
Read more

Verbinding Waterwingebied en De Hoef -West

Zoals bekend worden veel kantoren op De Hoef-West omgebouwd tot woonappartementen.Een fietsverbinding tussen Het Waterwingebied en De Hoef-West is een wens van de Gemeente Amersfoort.Zoals bekend hebben we daartegen vanaf het begin geprotesteerd.Een vast onderdeel van een bestemmingswijziging is het maken van een MilieuEffecten Rapportage (MER) voor zo’n gebied.Als onderdeel daarvan is er een extra MER opgesteld voor een mogelijke…
Read more