Amersfoort
bestuur@waterwingebiedamersfoort.nl

Convenant

Convenant. 

Er is een Samenwerkingsovereenkomst (Convenant) tussen de Gemeente Amersfoort en het Bestuur van de vereniging Vrienden van het Waterwingebied. Het Groenbeheerplan Waterwingebied (2010) is de basis van deze samenwerking. In de Samenwerkingsovereenkomst staat, dat het Bestuur van de vereniging een gelijkwaardige (gespreks)partner is van de Gemeente voor wat betreft de uitvoering van het Groenbeheerplan Waterwingebied.  Concreet houdt dit in, dat het Bestuur van de Vrienden van het Waterwingebied eenmaal per 14 dagen overleg heeft met de gemeente en de aannemer over het onderhoud en beheer van Het Waterwingebied. Alle informatie met betrekking tot Het Waterwingebied wordt met het Bestuur gedeeld. In het Groenbeheerplan liggen veel zaken voor beide partijen vast. Maar in de uitwerking en ten aanzien van prioriteiten bij het onderhoud zijn nog genoeg keuzes te maken. Het Bestuur is daar graag bij betrokken. De eerste Samenwerkingsovereenkomst was afgesloten in 2012. Na een prettige samenwerking van 5 jaar is op 10 mei 2017 in Het Waterwingebied een tweede Samenwerkingsovereenkomst met de gemeente ondertekend. Ook deze heeft een geldigheidsduur van 3 jaar, met een mogelijkheid tot verlenging met 2 jaar. 

Ondertekening Samenwerkingsovereenkomst in Het Waterwingebied (10-05-2017).
V.l.n.r.: Kees Quaadgras (secr. Vrienden WWG), Roelie Norp (vz. Vrienden WWG) en M. Tigelaar (weth. Gem. Amersfoort)