Amersfoort
bestuur@waterwingebiedamersfoort.nl

Doelstellingen

Doelstelling van de Vereniging ‘Vrienden van het Waterwingebied


De vereniging ‘Vrienden van het Waterwingebied’ heeft op 14 maart 2001 haar statuten in een notariële akte laten vastleggen.

In artikel 2 van de akte wordt als doel van de vereniging vermeld: 

    “het behouden, herstellen en bevorderen van de natuur-, cultuur-historische- en ecologische waarde”    
    “van het gebied, plaatselijk bekend als het Waterwingebied …..enz., enz.”

Het artikel vervolgt met een beschrijving van de ligging van het Waterwingebied.

Verder wil de Vereniging:

     “ontwikkelingen die de bovengenoemde waarden versterken stimuleren en kritisch volgen van en
     “waar nodig stelling nemen tegen ontwikkelingen die deze waarden kunnen aantasten of schaden.”