Amersfoort
bestuur@waterwingebiedamersfoort.nl

Flora en fauna

Waterwingebied, Amersfoort

Waargenomen flora en fauna in het Waterwingebied.

Een voorlopige inventarisatie van Flora (planten) & Fauna (dieren) in het Waterwingebied. Het gaat hier om planten en dieren die regelmatig in het Waterwingebied te zien zijn. Deze opsomming is (nog) verre van volledig. Er zijn vast planten of dieren vergeten. Sommige planten of dieren staan misschien ten onrechte op deze lijst. De indeling is ook discutabel. De bestanden in de downloads zijn in Excel formaat.

Flora: (klik hier)

Bosanemoon

Fauna: (klik hier)

Gehakkelde aurelia

Vogels: (klik hier)

Nachtegaal

Heeft u waarnemingen, deze kunt u die doorgeven via het formulier: (via deze link).