Amersfoort
bestuur@waterwingebiedamersfoort.nl

Groenbeheerplan

Groenbeheerplan

Via een participatie-traject is het Groenbeheerplan Waterwingebied tot stand gekomen. Doel van het plan is het vergroten van de biodiversiteit. Dit wordt gedaan aan de hand van verschillende thema’s: de poel, nat hooiland, bos, natuurvriendelijke oevers, enz. Elk thema heeft zich eigen streefbeeld met bijbehorende ‘gidssoorten’. 

In dit plan is vastgelegd hoe de gemeente Het Waterwingebied gaat beheren en onderhouden.

In het kader van het Groenbeheerplan zijn een reeks Eenmalige Maatregelen genomen: het kappen van bomen, het vrijzetten van knotwilgen, het graven van de poel, het onderhoud van paden, het aanleggen van de natuurspeelplaats en het trapveldje. Op deze kaart zijn de Eenmalige Maatregelen in beeld gebracht (klik hier).

Klik hier  om het ontwerp van de Natuurspeelplaats te zien.

Bij de vaststelling en uitvoering van de Eenmalige Maatregelen én bij de tot stand koming van het Groenbeheerplan zijn de Vrienden van het Waterwingebied nauw betrokken geweest. Over het proces van die samenwerking doet Mirjam Wingelaar van de gemeente Amersfoort verslag in een artikel in het maandblad Groen (juni 2012)

Hier is het groenbeheerplan te lezen: Groenbeheerplan

Streefbeelden (klik hier)

Groen en recreatie (klik hier)

WwaterwingebiedAmersfoort