Amersfoort
bestuur@waterwingebiedamersfoort.nl

Vereniging

De Vereniging “Vrienden van Het Waterwingebied” bestaat sinds 2001. De Vereniging zet zich in om de natuurlijke, ecologische en cultuur-historische waarden van Het Waterwingebied te behouden en –zo mogelijk- te versterken. Daarom volgt zij nauwgezet en kritisch alle planologische en andere ontwikkelingen rondom Het Waterwingebied. Zij communiceert alle relevante informatie naar haar leden en -via de website- naar andere gebruikers en belangstellenden. Ook ondersteunt de Vereniging educatieve projecten en ecologisch onderzoek en geeft gevraagd én ongevraagd advies aan de Gemeente Amersfoort en andere (overheid) instanties. In de praktijk van de laatste jaren heeft zij zich vooral onderscheiden door veel lobby werk en een aantal (grote) publieksacties om m.n. bebouwing in of rond Het Waterwingebied te voorkomen.