Amersfoort
bestuur@waterwingebiedamersfoort.nl

Historie over het Waterwingebied

Historie

Op deze pagina vind u een aantal PDf`s met wetenswaardigheden over Het Waterwingebied, het ontstaan van Het Waterwingebied en de omgeving.

Gelderse vallei:
Amersfoort ligt op de grens van de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwerand en de Eemvallei.
Amersfoort ligt op de kop van twee stuwwallen, afzettingen van materiaal, dat met smeltwater werd
afgevoerd in de Risijstijd. Verder lezen, klik dan op (klik hier).
(klik hier)
Drinkwater:
Sinds halverwege mei 2003 stroomt er plotseling ander drinkwater uit de Amersfoortse kranen. Maar
niemand zal het merken, voorspelt drinkwatermaatschappij Hydron Midden-Nederland. Verder lezen, klik dan op (klik hier).
(klik hier)
Hessenwegen:
Hessenwegen zijn -nog altijd- omgeven met een sluier van geheimzinnigheid. Als je goed zoekt blijkt
er in Oost-Nederland een heel netwerk van Hessenwegen te bestaan. Verder lezen, klik dan op (klik hier).
(klik hier)
Grebbelinie:
Amersfoort was jarenlang een Garnizoensplaats, een plaats waar veel soldaten gelegerd waren. Ruim
2 eeuwen liep de historische Grebbelinie langs Amersfoort. Verder lezen, klik dan op (klik hier).
(klik hier)
Stenen kruis:
Het Wegkruis werd in 1869 verwijderd en in 1871 door de Gemeente Amersfoort in bruikleen
gegeven aan museum Flehite. Verder lezen, klik dan op (klik hier).
(klik hier)
Tabak:
Tabaksteelt rond Amersfoort. Verder lezen, klik dan op (klik hier).
(klik hier)
Kaarten:
Kaarten van Amersfoort. Verder lezen, klik dan op (klik hier).
(klik hier)
Luchtfoto`s:
Luchtfoto`s van het gebied. Verder lezen, klik dan op (klik hier).
(klik hier)

Een PDF reader kunt u hier vinden: Adobe Acrobat Reader DC (Nederland)